ประเภทการแข่งขัน

วิ่ง
ระยะทาง : 16.1 กม.
เพศชาย : ต่ำกว่า 30 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
เพศหญิง : ต่ำกว่า 30 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
เวลาปล่อยตัว : 6.00 น.
฿ 650
ระยะทาง : 10.2 กม.
เพศชาย : ต่ำกว่า 30 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
เพศหญิง : ต่ำกว่า 30 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
เวลาปล่อยตัว : 6.05 น.
฿ 600
เดิน
ระยะทาง : 4.2 กม.
เวลาปล่อยตัว : 6.10 น.
฿ 500

รับสมัครจำนวน 4,500 ท่าน

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครออนไลน์
www.runlah.com/events/mmwr5
เริ่มรับสมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 62
หรือจนกว่าสมัครเต็มจำนวน
เข้าสู่ระบบโดย
กรอกข้อมูล
3.1 เลือกประเภทการแข่งขัน
3.2 กรอกข้อมูลส่วนตัว โปรดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นของนักวิ่ง เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ให้ชัดเจน
3.3 ตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยัน
เลือกช่องทางการชำระเงิน
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
 • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์)
*ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับธนาคารที่ให้บริการ
หมายเหตุ : หลังจากการสมัคร รบกวนชำระเงินภายใน 5 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ของรางวัล

ผู้ชนะอับดับที่ 1-3
ทุกรุ่นอายุ ชาย หญิง ระยะทาง 16.1 และ 10.2 กม.
ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน รับเหรียญที่ระลึก
ด้านหน้า
ด้านหลัง

ขนาดเสื้อ

หมายเหตุ : เหรียญและเสื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาการแข่งขัน

01
ใช้ตามกติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF)
และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
02
นักวิ่งต้องมีอายุตรงตามประเภท และกลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ. 2561
ลบ พ.ศ.ที่เกิด) และให้ไปรายงานตัวต่อกรรมการภายใน 15 นาที
หลังเข้าเส้นชัย
03
นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตร
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือ
หนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่
กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การ
รับรางวัล
04
นักวิ่งต้องติดเบอร์ที่หน้าอก ให้ตรงกับกลุ่มอายุให้กรรมการมองเห็น
ได้ชัดเจน

กำหนดการแข่งขัน

05.05 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานบนเวที
05.15 น.
นักวิ่งระยะทาง 16.1 กม. และ 10.2 กม. เตรียมตัวที่จุดปล่อยตัว
05.20 น.
ทีมตัวแทนนำอบอุ่นร่างกายบนเวที
05.30 น.
ตัวแทนขึ้นกล่าวรายงานการจัดงาน
05.35 น.
พิธีกรเรียนเชิญประธาน ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
05.40 น.
พิธีกรเชิญประธานในพิธีร่วมทำการปล่อยตัวการแข่งขัน
05.45 น.
ประธานทำการปล่อยตัว การแข่งขันวิ่งระยะทาง 16.1 กม. และ 10.2 กม.
06.00 น.
ทำการปล่อยตัว การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 4.2 กม.
07.20 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการบนเวที
07.35 น.
พิธีมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน
07.40 น.
พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะประเภท Over All ชาย – หญิง รุ่นระยะ 10.2 กม. รุ่นระยะ 16.1 กม.
07.55 น.
พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะอันดับ 1-3 ในแต่ละประเภท
09.00 น.
ถ่ายภาพรวมบนเวที และพิธีกรกล่าวสรุปปิดงาน
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เส้นทางการวิ่ง - เดิน

สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล
จุดบริการ
 • บริการน้ำดื่มตามระยะเส้นทาง
 • บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
 • จุดบริการฝากสัมภาระ
 • หมายเหตุ เส้นทางวิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
จุดจอดรถ
 • รถยนต์ส่วนตัว จอดฟรีที่ลานจอดรถ
 • หมายเหตุ จุดจอดรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับโครงการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการพัฒนาเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เพราะการกีฬาจะช่วยให้ผู้ปฎิบัติมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส และยังมีส่วนให้เกิดการเรียนรู้จากผลการแข่งขันประเภทต่างๆ คือ แพ้เป็น ชนะเป็น อภัยเป็น ก่อให้เกิดความสามัคคี ดังนั้น ทุกส่วนงานควรมีการรณรงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบสถานศึกษาได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้กำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนในประเทศเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ประหยัดงบประมาณ ด้วยการ เดิน วิ่ง จะเป็นการช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้จัดโครงการ Mahidol – Mylan เดิน-วิ่ง “รวมพลคนรักพ่อ” ครั้งที่ 5

วัตถุประสงค์

 • ๑. ร่วมแสดงพลัง และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ๒. รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้ เพื่อใช้ในกิจการของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๓.  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย