ประเภทการแข่งขัน

วิ่ง
ระยะทาง : 10.6 กม.
เพศชาย : อายุต่ำกว่า 30 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
เพศหญิง : อายุต่ำกว่า 30 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
เวลาปล่อยตัว : 06.00 น.
฿ 400
เดิน
ระยะทาง : 4 กม.
เวลาปล่อยตัว : 06.10 น.
฿ 400

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครออนไลน์
ที่ www.lovedad-minimarathon.com
เริ่มรับสมัคร 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 60
หรือจนกว่าสมัครเต็มจำนวน
โอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ม.มหิดล l ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 333 - 210833 - 6
แจ้งการโอนเงินได้ 2 ช่องทาง
1. เว็บไซต์ www.lovedad-minimarathon.com
2. โทรสาร 02 441 4296 - 8 ต่อ 206
เช็คสถานะ หลังแจ้งโอนเงิน 3 วัน
ที่ www.lovedad-minimarathon.com
*หากพบปัญหาติดต่อ muss.run@gmail.com
รับเสื้อ + ป้ายเบอร์วิ่ง (BIB)
ตามสถานที่ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 3 ธ.ค. 60
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ : หลังจากการสมัคร รบกวนชำระเงินภายใน 5 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ของรางวัล

ผู้ชนะอับดับที่ 1-3
ทุกรุ่นอายุ ชาย หญิง ระยะทาง 10.6 กม.
ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน รับเหรียญที่ระลึก
ด้านหน้า
ด้านหลัง
ด้านหน้า
ด้านหลัง

ขนาดเสื้อ

หมายเหตุ : เหรียญและเสื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาการแข่งขัน

01
ใช้ตามกติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF)
และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
02
นักวิ่งต้องมีอายุตรงตามประเภท และกลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ. 2560
ลบ พ.ศ.ที่เกิด) และให้ไปรายงานตัวต่อกรรมการภายใน 15 นาที
หลังเข้าเส้นชัย
03
นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตร
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือ
หนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่
กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การ
รับรางวัล
04
นักวิ่งต้องติดเบอร์ที่หน้าอก ให้ตรงกับกลุ่มอายุให้กรรมการมองเห็น
ได้ชัดเจน

กำหนดการแข่งขัน

04.00 น.
เปิดให้เริ่มลงทะเบียน / ซุ้ม Pre – Event Snack เริ่มแจกให้ผู้ร่วมงาน
05.30 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานบนเวที
05.40 น.
กิจกรรมอบอุ่นร่างกายก่อนการวิ่ง
05.50 น.
พิธีกรเรียนเชิญประธาน ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
06.00 น.
ประธานทำการปล่อยตัว การแข่งขันวิ่งระยะทาง 10.6 กม.
06.05 น.
ประธานทำการปล่อยตัว การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 4 กม.
07.40 น.
พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะอันดับ 1-2-3 ในแต่ละประเภท
07.55 น.
พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะประเภท Over All ชาย – หญิง
08.10 น.
พิธีมอบรางวัลพิเศษ คุณหมอ ยอดนักวิ่ง ชาย–หญิง
08.30 น.
พิธีกรกล่าวสรุปปิดงาน

เส้นทางการวิ่ง - เดิน

สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล
จุดบริการ
  • บริการน้ำดื่มตามระยะเส้นทาง
  • บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
  • จุดบริการฝากสัมภาระ
จุดจอดรถ
  • รถยนต์ส่วนตัว จอดฟรีที่ลานจอดรถ

เกี่ยวกับโครงการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการพัฒนาเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เพราะการกีฬาจะช่วยให้ผู้ปฎิบัติมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส และยังมีส่วนให้เกิดการเรียนรู้จากผลการแข่งขันประเภทต่างๆ คือ แพ้เป็น ชนะเป็น อภัยเป็น ก่อให้เกิดความสามัคคี ดังนั้น ทุกส่วนงานควรมีการรณรงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบสถานศึกษาได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้กำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนในประเทศเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ประหยัดงบประมาณ ด้วยการ เดิน วิ่ง จะเป็นการช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้จัดโครงการ “วิ่งและเดิน มหิดลรวมพลคนรักพ่อ” วิทยาศาสตร์การกีฬาเทิดไท้องค์ราชัน ** Mahidol – Mylan Mini Marathon “รวมพลคนรักพ่อ” ครั้งที่ ๓

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาชนก และพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
  • เพื่อเป็นการระดมทุนปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสระว่ายน้ำ “สิริมงคล” เพื่อรองรับงานบริการวิชาการ งานบริการ สังคมผู้สูงอายุ และการศึกษา งานการศึกษา
  • เพื่อส่งเสริมรณรงค์ เชิญชวนให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกายให้กับนักกีฬา บุคลากร และประชาชนทั่วไป